บริการของเรา

ให้บริการ OEM และ ODM
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ดีที่สุด ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า โรงงานผลิตครีม มาตราฐาน GMP มีบริการครบวงจรแบบ one-stop service มีทีมพัฒนาและวิจัย โรงงานผลิตเครื่องสำอาง เวชสำอาง มีบริการปรึกษาเรื่องสูตรสินค้า และบริการปรึกษาการสร้างแบรนด์

บริการผลิตเครื่องสำอางครบวงจร

(One Stop Service)

บริการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตเวชสำอาง ผลิตครีม, สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ความงาม คุณภาพสูง โดยการควบคุมดูแลของเภสัชกร
และนักวิทยาศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์มากว่า 30ปี มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางผลิตภายใต้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลก เช่น ASEAN GMP และ ISO 22716

บริการควบคุมคุณภาพ

(Quality Control Service)

เราให้บริการด้านการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย และปลอดภัยตามมาตรฐาน สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด, บรรจุภัณฑ์แบบขวด, บรรจุภัณฑ์แบบซอง, บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก, บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีอัดแก๊ส ฯลฯ

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

(Research and Development Service)

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร โดยคัดสรรส่วนผสมจากทุกมุมโลก ผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้ได้สูตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย อ่อนโยน และไม่ระคายเคืองผิวด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่มากด้วยประสบการณ์

บริการผลิตเครื่องสำอางครบวงจร

(One Stop Service)

บริการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตเวชสำอาง ผลิตครีม, สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ความงาม คุณภาพสูง โดยการควบคุมดูแลของเภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์มากว่า 30ปี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผลิตภายใต้มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เช่น ASEAN GMP และ ISO 22716

บริการควบคุมคุณภาพ

(Quality Control Service)

เราให้บริการด้านการบรรจุสินค้าอย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย และปลอดภัยตามมาตรฐาน สามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด, บรรจุภัณฑ์แบบขวด, บรรจุภัณฑ์แบบซอง, บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก, บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีอัดแก๊ส ฯลฯ

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร

(Research and Development Service)

บริการวิจัยและพัฒนาสูตร โดยคัดสรรส่วนผสมจากทุกมุมโลก ผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้ได้สูตรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย อ่อนโยน และไม่ระคายเคืองผิวด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่มากด้วยประสบการณ์

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลากสินค้า

(Packaging Logo Label and Sticker Design Service)

บริการออกแบบแบรนด์, โลโก้, บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โบรชัวส์, ถุง และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ครบวงจรด้วยดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดยทีมงานออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

(Cosmetic Registration Service)

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ, จดแจ้งขึ้นทะเบียน FDA ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Food and Drug Administration Ministry of Public Health), เครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale), ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองการตรวจค่า SPF และใบรับรองเพื่อการส่งออก

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

(Marketing Consultant Service)

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างแบรนด์ด้านการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์การวาง Positioning ของแบรนด์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์การคิด Content Marketing โดยทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

บริการจัดหาบรรจุภัณฑ์

(Packaging Supply Service)

บริการให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ คัดสรรบรรจุภัณฑ์ จัดหาบรรจุภัณฑ์ จากพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ และฉลากสินค้า

(Packaging Logo Label and Sticker Design Service)

บริการออกแบบแบรนด์, โลโก้, บรรจุภัณฑ์, ฉลากสินค้า, โบรชัวส์, ถุง และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ครบวงจรด้วยดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดยทีมงานออกแบบมืออาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานและคุณภาพระดับสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

(Cosmetic Registration Service)

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายของทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ, จดแจ้งขึ้นทะเบียน FDA ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Food and Drug Administration Ministry of Public Health), เครื่องหมายการค้า (Certificate of free sale), ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองการตรวจค่า SPF และใบรับรองเพื่อการส่งออก

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

(Marketing Consultant Service)

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการสร้างแบรนด์ด้านการตลาดทั้งออนไลน์ และออฟไลน์การวาง Positioning ของแบรนด์ ช่องทางการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์การคิด Content Marketing โดยทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

บริการจัดหาบรรจุภัณฑ์

(Packaging Supply Service)

บริการให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ คัดสรรบรรจุภัณฑ์ จัดหาบรรจุภัณฑ์ จากพาร์ทเนอร์บริษัทชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์

ฟรี!! ค่าพัฒนาสูตรและออกแบบแบรนด์ ให้น่าดึงดูด มูลค่า 14,000 บาท

จำกัด 10 แบรนด์ เท่านั้น!!

ฟรี!! ค่าพัฒนาสูตรและออกแบบแบรนด์ ให้น่าดึงดูด มูลค่า 14,000 บาท

จำกัด 10 แบรนด์ เท่านั้น!!