ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 1
เลือกสูตรผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 2
พัฒนาสูตรและทดลอง
สูตรผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 3
ชำระค่าสินค้าและ
บริการ 50% แรก

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 4
ออกแบบแบรนด์และ
ออกแบบแพ็คเก็จจิ้ง

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 5
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และจดแจ้งอย.

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 6
ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 7
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
อย่างละเอียด

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 8
จัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 1
เลือกสูตรผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 2
พัฒนาสูตรและทดลอง
สูตรผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 3
ชำระค่าสินค้าและ
บริการ 50% แรก

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 4
ออกแบบแบรนด์และ
ออกแบบแพ็คเก็จจิ้ง

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 5
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
และจดแจ้งอย.

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 6
ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 7
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
อย่างละเอียด

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนที่ 8
จัดส่งสินค้า

ฟรี!! ค่าพัฒนาสูตรและออกแบบแบรนด์ ให้น่าดึงดูด มูลค่า 14,000 บาท

จำกัด 10 แบรนด์ เท่านั้น!!

ฟรี!! ค่าพัฒนาสูตรและออกแบบแบรนด์ ให้น่าดึงดูด มูลค่า 14,000 บาท

จำกัด 10 แบรนด์ เท่านั้น!!